Voorbeeldbrief aan ouders

Hier ziet u een voorbeeld van een brief die ik aan de ouders van de leidinggevende pester stuur. Doe dit niet zelf want u wordt gezien als de overbeschermende ouder. Behalve dit zullen ouders van pesters hun kind met hand en tand verdedigen (net zoals u dat zou doen) en uw kind als schuldige aanwijzen. Als ik de brief uit hoofde van het Pestbriefje verstuur, dan komen er geen verwijten en geen consequenties. Laat mij dus uw tussenpersoon zijn want dan is de kwestie het snelst opgelost.

 

brief aan ouders