Scholen kiezen het Pestbriefje

Het aantal scholen dat kiest voor het Pestbriefje groeit

Steeds meer scholen zien in het Pestbriefje een aanvulling op het anti-pesten beleid. Want het onmiddellijk stoppen van een pesterij is met de meestgebruikte methodes vrijwel onmogelijk.

 


Vader zegt: “Pesten mag niet!”

In het schooljaar 2013-2014 zijn 51 scholen voor basis- en voortgezet onderwijs, in Nederland en België gestart met het Pestbriefje. Dit waren er op 15 januari 2015  al 80! In februari 2016 waren dat er bijna 100.

 

Het Pestbriefje legt de problemen vast en informeert de ouders over wat hun kind veroorzaakt of overkomt. De school vraagt daarmee de ouders van pesters te helpen om de pesterij te stoppen. Op die wijze wordt een pesterij in één schooldag gestopt. Alle teamleden ontvangen een kopie van de door pester en gepeste ingevulde vragenlijsten zodat ieder, indien nodig, adequaat kan ingrijpen. De originele vragenlijsten worden in het dossier van de betreffende leerlingen opgeborgen  en kunnen zo nodig worden geraadpleegd. De PAUZE-kaart is een middel om te controleren of de met de pester gemaakte afspraken worden nagekomen.

De STOP-kaart maakt het leerlingen eenvoudig om aan te geven dat er een pesterij is waargenomen zodat daar onmiddellijk en preventief op gereageerd kan worden. Ook hier speelt de PAUZE-kaart een belangrijke rol om pestgedrag te corrigeren.

 

Pesterijen onder kinderen omvat de leeftijdsgroep van 8-14 jarigen. Het treft 20% van de kinderen in een gelijke verdeling als dader of doelwit. Alle gepeste kinderen bevinden zich in de Impulsieve Ego-fase en geven zich over aan de bescherming door de volwassenen. Alle pestende kinderen bevinden zich in de hierop volgende Zelfbeschermende fase. Deze kinderen voelen zich superieur aan alle anderen. Ze liegen, bedriegen en manipuleren om hun onschuld en hun leiderschap te tonen. In de leeftijdsgroep van 10-13 jaar zien we een exponentiële toename van pesters omdat steeds meer kinderen in deze Zelfbeschermende fase komen. Rond het 14e levensjaar zien we een drastische afname van pesten omdat dan de Conformistische fase begint. Hierin worden groepjes gevormd (het zogenaamde groepsproces) waarin iedereen gelijk is en er dus geen plaats is voor een dominante pester. Helaas zien we in die leeftijdsgroep ook de meest gruwelijke gevolgen van langdurig of structureel pesten. De aanhoudende sociale uitsluiting kan het gepeste kind tot een wanhoopsdaad drijven.

Kinderen pesten bewust omdat ze dat stiekem doen, maar ze pesten niet vrijwillig! Rond het 10e levensjaar zal 10% van hen zich vooral sociaal sterk ontwikkelen. Zij hebben een grote vriendenkring. Nog eens 10% zal zich vooral op cognitief gebied sterk ontwikkelen. Zij hebben een veel kleinere vriendenkring. Dit verklaart waarom er op de lagere opleiding minder vaak wordt gepest dan op de hogere opleidingen. Een goed begrip van de psychologische ontwikkeling van kinderen is van essentieel belang om pesten te begrijpen en te kunnen stoppen. Het Pestbriefje is het eenvoudigste middel om dat te bereiken.

 

 

Kies Kleur Tegen Pesten (België) kiest voor het Pestbriefje:

Het forum op awel.be is een platform voor kinderen en jongeren. Daar plaatsen wij doorgaans geen reacties vanuit ouders/volwassenen. Maar we nemen dit boekje mee voor de vorming van de eigen vrijwilligers, en binnen ons Netwerk Kies Kleur Tegen Pesten.

Met vriendelijke groeten,

Sibille Declercq

Coördinator.

Awel vzw

 

Het Pestbriefje werkt elke dag de hele dag! Zelfs buiten de school of vereniging/club, in het weekend en tijdens vakanties.

 

 

Berichten:

Complimenten van deze Methode van pestbeleid.!!
Ik heb al vele pestprotocollen gezien/gebruikt. Ze komen allemaal niet concreet  tot actie om het pesten te stoppen. Alle lof voor het Pestbriefje, zo breng je het pesten duidelijk in kaart en wordt het gepeste kind serieus genomen. 

 

Als moeder van een kind dat een paar jaar gepest werd, kan ik niets meer met deze visie, zij het dat ik het eens ben met het standpunt over sociale vaardigheidstrainingen. De schade is immers al aangericht. Mocht het pesten weer beginnen (en die kans is heel groot, weet ik uit ervaring) dan zal ik niet aarzelen om de werkwijze zoals vermeld op Pestbriefje.com te hanteren. Achteraf heel jammer dat ik hiervan niet eerder op de hoogte was. Dan zou ik de kosten van de sociale vaardigheidstraining & psycholoog (zo’n 700 euro) verhaald hebben op de ouders van de pester.

Ik vind het onbegrijpelijk dat Ouders Online geen aandacht besteedt aan deze visie op pesten. Deze heeft tenminste als doel om het pesten ook daadwerkelijk te stoppen.

Selma

 

 

Dit is hoe leerlingen, ouders en grootouders over het Pestbriefje denken.

 

2 thoughts on “Scholen kiezen het Pestbriefje

 1. Pestbriefjes werken niet zolang leerkrachten geen idee hebben wat door een kind als pesten wordt ervaren of het niet willen zien. Of het onwil of onkunde is zullen we hier maar even in het midden laten.
  Hoe vaak ik te horen kreeg dat het geen pesten was , maar in hun ogen uit de hand gelopen grapjes. dan dan heb ik het hier over zaken als bovenkleding inclusief jas onder de douche gooien in de winter, kind bekogelen met uitgekauwde boterhammen tot het opwachten en in elkaar slaan ( resultaat gekneusde ribben en een scheurtje in het borstbeen.
  Het enige wat werkte was mijn kind thuishouden en de school melden dat ik hem niet meer naar school zou stuurde zolang school niet kon zorgen voor een veilige omgeving, hierbij tevens de mededeling gedaan dat ik ook de leerplichtambtenaar hiervan in kennis gesteld had.
  Dus mijn persoonlijke mening is dat er aan educatie over pesten aan leerkrachten nogal wat schort, hier zou men moeten beginnen en niet met een pestbriefje.

 2. Hallo Renda,

  Met de boekjes voor de ouders en leerkrachten probeer ik een ander inzicht te geven in pesten. Jarenlang is er beweerd dat je gepest wordt als je ‘anders’ bent en niet voor jezelf op kunt komen. Waarmee gezegd wordt dat je er zelf om hebt gevraagd en dat de pester niets verweten kan worden. Met het Pestbriefje leg je de pesterijen vast en kun je de pester aansprakelijk stellen zodat de pesterijen geld gaan kosten. Dit is waarschijnlijk de enige manier om ouders te dwingen hun kind tot de orde te roepen.
  Je ziet dat dit zonder de inmenging van de school kan en dat het zelfs buiten de school en schooltijden werkt. Dus 24 uur per dag en 365 dagen per jaar. Je kunt hier de boekjes downloaden.

  Scholen weten wat pesten is maar ze weten niet wat je er tegen moet doen. En daarom doen ze liever niets. Er is geen enkele opleiding die aandacht besteed aan het pesten en als je alle anti-pestenmethodes bekijkt dan wordt je daar nog niets wijzer van. Dat je zegt dat het Pestbriefje daar niets aan bijdraagt wil ik graag van je horen als je de informatieboekjes gelezen hebt.

  Uit je verhaal maak ik op de je een gepest kind hebt. Ook mijn kind is gepest en omdat niemand daar iets tegen deed heb ik het Pestbriefje ontwikkeld. Daarmee zeg ik dat de pester JOUW kind is en dat JIJ moet zorgen dat het stopt, en als je dat niet of onvoldoende doet dan eis ik een schadevergoeding. En daarvoor ga ik zo nodig naar de rechter.

  Lees de informatieboekjes en stuur daar een reactie op.

  Bedankt voor je reactie, ik zet het op de website.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Plaatsing alleen na goedkeuring! * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.