Pesten, wat moeten we er mee?

In ieder land, in elke leefsituatie en in elke leeftijdsgroep wordt gepest. We zouden ons dus kunnen afvragen of pesten een natuurlijk gedrag is. Iets dat bijdraagt tot de ontwikkeling van het individu. Een andere mogelijkheid is dat pesten wordt veroorzaakt door een beschadigd of (nog) niet tot ontwikkeling gekomen deel van de hersenen. Voor kinderen met een leeftijd tot ongeveer 15 jaar is het laatste zeker van toepassing. Het deel van de hersenen waarin het verband tussen oorzaak en gevolg wordt verwerkt is pas rond het 14e levensjaar voldoende ontwikkeld. Het is ook om die reden dat ouders/verzorgers, volgens de wet, aansprakelijk zijn voor het doen en laten van het kind.

Roddelen is een van de middelen om te pesten

Naast de wettelijke is er ook de morele aansprakelijkheid. Men behoort een kind zodanig op te voeden dat het anderen niet tot last is. En daarmee komen we bij de kern van de pesterijen. We hebben namelijk wèl last van de pesters.
Het zou voor de hand liggen om de ouders/verzorgers te vragen dit gedrag te corrigeren waarna iedereen weer vrolijk verder kan leven, maar helaas. Zulke verzoeken worden opgevat als een inmenging in de vrijheid van het opvoeden. Op- of aanmerkingen over het gedrag van iemands kind leidt tot een ware strijd. Dit heeft er toe geleid dat er anti-pestmethodes zijn bedacht om het slaan, schoppende, krabbende of scheldende kind met fluwelen handschoentjes aan te pakken. Als gevolg hiervan is de bescherming van de pester een prioriteit geworden. Ter illustratie: ‘Meester, ik word gepest!’ leidt tot de vraag ‘Word je gepest of geplaagd? En tot ‘Ik zal er eens op letten…’
Vergelijk dit eens met: ‘Meester, uw auto wordt bekrast!’ Bedoel je krassen of poetsen? En. Ik zal er eens op letten!
De reactie van de pester (en diens ouders) heeft tot gevolg dat er methodes worden ontwikkeld welke niet de oorzaak maar het gevolg van de pesterijen aanpakt. Deze opmerkelijke benadering lijkt legitiem want het slachtoffer heeft ook ‘schuld’. Het heeft ADHD, PDDNOS, rood haar, het stottert, is homo en noem maar op. Maar een kind wordt niet gepest omdat… Een kind wordt gepest met…!

Pesten speelt zich af tussen twee personen, meer niet! Het is uiterst belangrijk om elke actie die gericht is tegen het pesten te richten op die ene pester. De gedachte dat pesten een groepsproces is is onjuist. De groep heeft een leider en deze bepaalt het gedrag van de groep. Om de gedragingen van de groep te veranderen zullen de opdrachten van de leider moeten veranderen. We vinden dit terug in elke vorm waarbij er sprake van samenwerking moet zijn. De sportclub heeft een aanvoerder of spelverdeler, het bedrijf heeft een chef en het leger heeft een sergeant. Om inzicht in de peergoup van de pester te krijgen is de ervaring en deskundigheid van de docent nodig. Deze kent de kinderen in de groepsituatie en kent ook de leider(s) binnen de groep. De inbreng van deze kennis kan van doorslaggevend belang zijn bij het oplossen van aan pesten gerelateerde conflicten.

 

 

Basisregels voor het stoppen van pesterijen:

Stap 1

Direct stoppen met pesten

Pesten veroorzaakt schade. Niet alleen materiele- maar ook emotionele- en letselschade. Daarnaast is er derving van levensvreugd. Naarmate de pesterijen voortduren zullen de klachten verergeren. Er is dus alle reden om de pesterijen zo snel mogelijk te stoppen. Dit kan door deze schriftelijk vast te leggen met een vragenformulier voor zowel het gepeste kind als de pester. Kopieën van deze twee vragenformulieren worden door de wederzijdse ouders ter kennisneming getekend waarbij de ouders van de pester de opdracht krijgen hun kind te laten stoppen met het pesten. Dit is geen vrijwillige opdracht. Niet of onvoldoende medewerking hieraan kan civiel-rechterlijke gevolgen hebben.
De school is hierin geen strijdende partij! Zij heeft een bemiddelende en adviserende rol in plaats van een probleemoplossende taak.

 

Stap 2
Schade opnemen.

Hoe groot is de door het pesten veroorzaakte schade? Welke stappen moeten er worden gezet om de schade te laten vergoeden of te compenseren? Het vaststellen van de schade is het werk van deskundigen. Dit kan zijn: de fietsenmaker, de dokter, de psycholoog enzovoort. In de meeste gevallen gaat het om geringe materiele schades welke onderhands kunnen worden afgewikkeld. Voor complexere schades is het raadzaam juridisch advies in te winnen of een beroep te doen op de rechtsbijstandverzekering.

 

Stap 3
De situatie herstellen zoals deze was vóór de pesterijen

Het afhandelen van de schade. Is dit alleen materiele schade? Hoogstwaarschijnlijk niet. Het is zelfs zo dat de materiele schade de kleinste schade is. Er is ongetwijfeld emotionele schade en dat kan zich destructief openbaren. Dit geldt voor zowel de pester als het slachtoffer. De pester moet sociaal gedrag aanleren en het slachtoffer moet geholpen worden het zelfrespect en zelfvertrouwen terug te winnen. Hier moet deskundige hulp worden ingeroepen want pesten kent zowel psychische- als psychosomatische klachten. Een laag zelfbeeld, stress, hoofdpijn en bedplassen zijn de meest bekende maar de belangrijkste klacht welke een direct gevolg van pesten is wordt meestal niet genoemd. Een gepest kind wordt buitengesloten. Elk contact met een leeftijdgenoot wordt ‘verboden’ en dat juist op het moment dat die sociale contacten zo belangrijk zijn om als een evenwichtig persoon op te groeien. Het relativerend vermogen van de peergroup bij jongens en de beste vriendin bij meisjes, maakt dat relatief onbelangrijke gebeurtenissen een enorme inslag kunnen hebben op de verdere emotionele ontwikkeling. Het resultaat is dat jongens kunnen overgaan tot het gebruik van buitensporig geweld (zoals de bloedbaden op Amerikaanse scholen) terwijl het zich bij meisjes kan uiten in zelfverminking.
Slachtoffers van pesterijen zijn de pesters èn de gepesten. Beiden moeten geholpen worden om later een zelfstandig leven te kunnen leiden. Dit zijn we als volwassenen èn als ouders aan hen verplicht. Pesterijen moeten zo snel mogelijk worden gestopt en langdurig worden voorkomen. Met het Pestbriefje kan dit bereikt worden. Het Pestbriefje kan ook zorgen voor schadeloosstelling maar voor het vervolg hierop, de begeleiding tot een volwaardig leven is de inzet van een deskundige coach onmisbaar.

Als vader van een gepest kind vind ik het onbegrijpelijk dat:

 • pesterijen zo lang mogen voortduren;
 • het zo lang duurt voor de ouder wordt geïnformeerd;
 • deskundigen al 30(!) jaar onderzoek doen en nog steeds geen werkende methode hebben gemaakt;
 • er geen enkele methode is die gebruik maakt van de deskundigheid van leerkrachten en coaches;
 • er zo weinig samenwerking is op dit gebied.

Met het Pestbriefje hoop ik dit te veranderen. Op www.pestbriefje.com kunt u het gratis proefpakket downloaden en eventueel op de school van uw kinderen kenbaar maken.

Samen spelen, samen leren, samen werken. Daar hoort pesten niet bij!

 

.

Column van het jaar 2012 op Soebar 

Soebar: Dè site voor opvoeders!

 

 

4 thoughts on “Pesten, wat moeten we er mee?

 1. Kijk, ik word gepest al qinds vorig jaar. Ik zit nu in het eerste middelbaar. Ik weet niet wat iedereen tegen mij heeft. Mijn beste vriendin heeft alles over mij vertelt tegen iedereen, zin heeft ook leugens zitten vertellen over mij. Zij heeft ruzie gestookt tussen mij en anderen. En nu, heeft ze een jongen gebeld waar ik VROEGER verliefd op was. Ze zei da ik voor mijn 16de met hem wil zijn. Maar dat is niet waar. Op school, daarstraks, heeft die jongen dat tegen iedereen gezegd. Ik liep voorbij een groepje waar die jongen bij zat. En die hele groep begon mij uit te lachen en uit te schelden voor *%(@/% /#(%*%:(@ ‘%+)@/”%()-#’ %+)@-‘#,)%. Ik zei dat da helemaal niet waar was. Ze duwde de jongen tegen mij en begonnen te zeggen hier je mag hem houden maakt nie uit of je met hem samen bent je gaat zijn leven verpesten etc. Ik liep gwn door maar daarvoor die jongen liep weg en ik hield hem tegen aan zijn mouw en ik zei als ge (een naam) ooit nog belt of ziet zeg dan tegen haar da ze moet stoppen met te roddelen en te liegen over mij. Ik werd heel kwaad toen. Een ander meisje sloeg mij in het gezicht en begon superhard tegen mij te roepen alsof ik haar moeder vermoord had. Ik zei da ik nix verkeerd had gedaan en ze begon mij uit te schelden. Ik ben een persoon da mijzelf moeilijk onder controle kan houden dus toen werd ik pas erg kwaad. Ik gilde luid en ik liep naar haar toe. Gelukkig waren enkele meisje mij tegengehouden. Ik huilde toen van woede. Een ander meisje die hetzelfde had meegemaakt, ging met mij mee naar de p.a (pedagogisch adjunct). We gingen wel eerst naar de groene leerkracht enzo. Maat die waren er dus niet dus gongen wij naar de p.a. Ik had op dat moment heel veel ademhalingsproblemen. Dat meisje da tegen mij uitvloog, volgde mij tot boven. Zij begon natuurlijk weer te roepen en ik begon hysterish te huilen. En toen kwam de p.a. Mijn vriendin kwam mee en dat ander meisje ging naar de klas. En toen legde ik dit hele verhaal uit. Ze zeiden tegen me dat ik hen moest negeren. Dat helpt helemaal niet hoor!!!!!! En rustig blijven enzo helpt ook ni!!!! Dus ik ben nof altij opzoek naar een deftige mehode om die (@-*()@-& pesters eens een lesje te leren. IK HEB OOK NOG NOOIT EEN LIEF GEHAD DUS DAARMEE PEST IEDEREEN MIJ OOK. EN IK HEB NOG NOOIT EEN ECHTE VRIENDIN GEHAD!!!!!! Van een meisje van 12

 2. Hoi!
  Een nieuwe groep en dus nieuwe vrienden en vriendinnen. Maar ook nieuwe kinderen die je niet aardig vindt. En zo zijn er ook kinderen die jou niet aardig vinden. Dat lijkt heel vervelend maar eigenlijk is dat heel fijn want zo krijgt ieder zijn/haar eigen vriend(in). Het is wel heel vervelend dat je hierdoor je beste vriend(in) kunt verliezen. Vooral wanneer dat met ruzie gaat. Meestal gebeurt dit omdat jullie allebei met nieuwe kinderen omgaan. Misschien hebben jullie niet meer zoveel tijd voor elkaar? Het gebeurt zelden dat vrienden zonder ruzie uit elkaar gaan, zelfs getrouwde mensen maken dan nog ruzie. Er worden dan dingen gezegd die niet waar zijn en die bedoeld zijn om te kwetsen. Als je hier aan meedoet, dan gaat het helemaal mis en ga je gepest worden.
  Je kunt heel boos worden om wat er gezegd wordt maar dan wordt het steeds erger en uiteindelijk wil dan niemand meer met jou omgaan. En als je niks doet dan kan het heel lang duren voor het overgaat.

  De oplossing: Ga je eigen weg! Jullie zijn grote meiden geworden en zijn niet meer die kindjes van basisschool. Blijf jezelf niet vasthouden aan iemand die nu een andere vriendin heeft maar zoek je eigen vriendin, dat is veel leuker.
  Maak een lijstje van dingen die je moet doen, en die je wilt doen. Bijvoorbeeld: kamer opruimen, fietsen, huiswerk maken, zingen, enz. Schrijf achter ieder ding drie namen van degene met wie je dat wilt doen en schrijf daarachter met wie je dat NIET wilt doen. De namen die je het meest hebt opgeschreven kunnen je nieuwe vriendinnen worden of zijn degenen met wie je GEEN vriendin wilt zijn.
  Oh ja, dat roddelen is heel vervelend maar denk je echt dat iemand die roddels gelooft? Als het weer gebeurt dan moet je de leider van het groepje aankijken en gewoon je middelvinger opsteken en doorlopen. Zolang jij doorgaat met boos worden, gaan zij door met roddelen en uitlachen.

  Als het door blijft gaan dan is er meer aan de hand en heb je hulp nodig. Die hulp vind je op onze pagina ‘Zeg dag tegen pesten’.

  Laat je over een week horen hoe het gaat?

 3. Rodelen is misschien wel eens de ergste vorm en niemand is heilig iedereen heeft wel eens iets door verteld. sommige zijn bij 1 keer gestopt anderen gaan maar door en door. roddelaars ik heb er de pest hekel aan tot dat ik zelf iets door vertelde.

  het was iets kleins ik weet niet eens meer wat, maar toen ik het gezegd had voelde het goed, goed om het niet op te kroppen. het knaagde aan me en moest eruit. maar dit was natuurlijk niet de manier! dus toen begon ik maar met schrijven dingen die vriendinnen vertelde schreef ik op maar mensen wilde dingen weten, als ik dit zou vertellen zouden ze met me afspreken. Ik was 10 of 11 dat was het verleidelijkste wat er was! Dus ik begon te praten, DOM natuurlijk. Tot dat het bij mij werd gedaan ik vertelde iets aan de persoon die ik vertrouwde en mensen begonnen er gelijk grapjes over te maken, binnen 10 minuten wist de hele school het.
  Ik stopt ermee en dan ook echt als mensen dingen vertelde typte ik het en verwijderde het dan ook weer. Maar dit keer heb ik wel weer iets door verteld iets waarvan ik niet wist of het erg was maar ik heb het wel door verteld. Blijkt nu wel dat het niet echt is maar ik zat wel even in de problemen! Als mensen erachter komen dat jij dingen door verteld niemand maar dan ook niemand gaat jou dan OOIT nog vertrouwen. of ze moeten gek in hun hoofd zijn! Leer van de fouten van anderen mensen voor dat alles uitlekt en jij er alleen voor staat. het lijkt wel of je dan heel veel vrienden hebt maar als het uitkomt zijn ze allemaal weg. Blijf gewoon jezelf, ik ben erachter gekomen dat ik het helemaal niet nodig heb om zoveel door te gaan vertellen om vrienden te maken, dat lukt me ook prima zonder dit alles. En het beste is dat ik met een gerust hart naar bed kan gaan ik weet dat ik niemands gevoelens heb gekwetst.

  Ik heb er dit keer ECHT van geleerd mama en papa echt waar!
  Ik zie hoe fout het is, je zorgt ervoor dat niemand je meer vertrouwt.
  Sorry dat ik jullie vertrouwen heb beschadigd en dat jullie teleurgesteld waren!
  Dat heb ik nooit gewild!

  1. Hoi Brabantsemeisje,

   Roddelen wordt overal gedaan en het begint altijd op de basisschool. Grote mensen trekken zich er niet zo veel meer van aan maar als je nog jong bent is het heel erg. Maar ga nu niet denken dat je hierdoor een slecht mens bent want dat is niet waar. Roddelen op jonge leeftijd is net zoiets als blozen. Je wordt erom uitgelachen en je schaamt je dood maar je kunt er niets tegen doen. Het is een van die ontzettend vervelende dingen die nodig zijn om te zorgen dat je een mooi en goed mens wordt.
   Je leert van je fouten en daarom zorgt de natuur ervoor dat je fouten maakt. (Net als iedereen!)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Plaatsing alleen na goedkeuring! * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.