Pesten Interview op Radio

Interview Pesten: Kijk naar de pestkop en niet naar het slachtoffer

In dit interview leg ik uit hoe het komt dat kinderen gaan pesten. Want bij de aanpak van pesten wordt het meest gekeken naar het slachtoffer terwijl deze niets bijzonders doet. Bij pesters zien we wél bijzonder gedrag. Zij stellen zich bazig op en willen anderen overheersen. Zij voelen zich superieur en ondermijnen het gezag van de school. Het is dan ook véél eenvoudiger om een pesterij te stoppen door de pester aan te pakken. Want, laten we niet vergeten: een kind weerbaar maken om de pesterij te stoppen is kwakzalverij. Een pester past zich aan aan het gedrag van het slachtoffer. Wacht niet tot een slachtoffer zich meldt maar grijp in zodra een kind het gezag ondermijnt. Want kinderen die dat doen zijn potentiële pesters.

Hieronder staat het interview over pesten dat ik gaf op verzoek van de Reformatorische Omroep. Hiermee hoop ik begrip voor de pester te krijgen zodat pesten eindelijk serieus wordt genomen. Kinderen pesten niet uit kwaadaardigheid of jaloezie want pesten is gebonden aan de verstandelijke leeftijd. Het begint als kinderen de eerste stap naar volwassenheid zetten en niet meer als kind gezien willen worden. Zij nemen hun eigen beslissingen en in dit leerproces reageren ze recalcitrant. Want als je iets wilt veranderen dan moet je eerst dwarsliggen. Het brein is nog niet in staat goed en slecht te onderscheiden. Daarbij willen ze ook geen inmenging van bemoeizuchtige volwassenen en zullen ze het pesten stiekem doen. De enige manier om een pesterij zo geruisloos mogelijk te stoppen is door inschakeling van het ouderlijk gezag. Hierdoor wordt ook het gezag van de school herstelt waardoor het kind een volgende keer gemakkelijker gecorrigeerd kan worden. Want kinderen worden volwassen door vallen en opstaan.

Fragment uit het interview met de Reformatorische Omroep