Het Pestbriefje werkt

Zo kun je pesten stoppen

8 september

die pesterijen maakt ons gezin kapot we zijn ten einde raad gisteren de ouders aangesproken van Nick maar deze hadden geen gehoor maar gaven de schuld aan onze zoon Art zou een grote leugenaar zijn volgens hun. Nick stond er bij en gebruikt dit maar al te graag om zo aan te tonen dat hij geen pester is.

er zijn dit weekend bij ons feesten van de buurtbewoners  zo was het een gelegenheid om ze aan te spreken zelfs deze morgen kon hij het niet laten om andere kinderen op te stoken mijn dochter aan te spreken dat ze een stom meisje is.

Wil je mij het ingevulde en getekende formulier toesturen over de mail?

 

10 september

intussen een gesprek gehad met school … we zouden toch nog even willen afwachten wat de pester en de school gaat doen. “trouwens ook de ouders dit weekend aangesproken die beweren dat onze zoon de grote leugenaar is en geven er geen geloof aan.

 

Hoe gaat het nu?

niet zo goed hij blijft Art opzoeken op de speelplaats naast hem zitten tenslotte vertrekken en zeggen van ik ga niet naast zo’n rare zitten erna terug komen vragen aan zijn vriend om hem tegen Art te duwen Art heeft dan vertrokken en riep hij tegen Art zij’t ge bang van me juffen zaten te ver om iets op te merken en zijn vriend van Art was er niet bij “we kunnen niets bewijzen” Nick was 2 dagen niet op school ziekte van feesten denk ik… toen was alles goed wel enkele kwade blikken van Nick zijn vrienden.
Art zegt dat het hem niet kan schelen.

 

En zo woekert dat maar verder. De juffen willen harde bewijzen en dat weet de pester, daarom wordt het allemaal stiekem gedaan.

Laten we alles eens samenvatten. Er is een kind dat jouw kind tot last is, en omdat dit plaats vindt op school vind je dat de school hiertegen moet optreden. Hoe zou dat zijn als het niet op school gebeurde? Het is jouw kind dus heb jij de ouderlijke plicht en het recht je kind in bescherming te nemen. Volgens de wet is een kind eigendom en ben je daar verantwoordelijk voor. Er staat nergens dat dit ook voor de school geldt. Dus als de school niets doet dan kan hen dat niet verweten worden.
In dit geval durft de school niets te doen of ze weten niet wat ze moeten doen en daarom willen ze wachten tot er iets gebeurt zodat ze een reden hebben om in te grijpen. Maar wat moet er dan gebeuren? Moet er eerst letsel toegebracht worden? En zo ja, wat gaan ze dan doen?
Dit is het klassieke patroon. Er is niemand die ingrijpt waardoor de pester zich onaantastbaar voelt en steeds meer vriendjes zal inschakelen om jouw zoon te overheersen.
En nu ga ik heel onaardig doen. Het is jouw kind en jij doet ook niets! Dus wat is het verschil tussen jouw houding en die van de juffen? En waarom moet jouw zoon daar het slachtoffer van zijn?
Stuur mij alsjeblieft de vragenlijst want ik begrijp dat je zoon het al heeft opgegeven dat iemand het voor hem opneemt. En die houding is heel gevaarlijk want als hij niets meer zegt kunnen de pesterijen ongestoord doorgaan en zullen ze steeds erger worden.

 

12 september

de pestbrief is ingevuld door Art het adres van de pester is …

Art-Ni

Geachte heer, mevrouw …,

Via onze website www.pestbriefje.com hebben wij de melding van een aanhoudende pesterij gekregen waar uw kind bij betrokken is. Op de bijgevoegde vragenlijst kunt u de aard van de pesterij zien.
Dat pesterijen tussen kinderen voorkomen is niet verontrustend maar het is wel van belang dat dit zo snel mogelijk wordt gestopt. Hierin vragen wij uw medewerking.
Om een goed beeld van de pesterij te krijgen wil ik u vragen de ingevulde groene vragenlijst en de blanco gele vragenlijst aan uw zoon voor te leggen en hem te vragen de gele vragenlijst in te vullen. Laat hem dit op een rustig plekje doen. Beide vragenlijsten bevatten vertrouwelijke informatie en dat hoeft u niet met anderen te delen.
Wij vragen u uw kind niet te straffen omdat dit een represaille kan uitlokken maar we willen er wel op aandringen dat de pesterij met onmiddellijke ingang moet worden gestopt. Wij vertrouwen daarin op uw medewerking.

Om beide kinderen in bescherming te kunnen nemen vragen wij u deze pesterij zo geruisloos mogelijk te beëindigen. Maar mocht uw zoon opnieuw betrokken zijn bij het pesten dan bestaat de kans dat u op grond van de wet (Art. 1384 B.W.) aansprakelijk wordt gesteld voor de veroorzaakte schade en alle kosten die verbonden zijn aan het innen van de schadevergoeding.

Zoekt u geen contact met de school of het slachtoffer en/of diens ouders. U wordt alleen gevraagd de pesterij onmiddellijk te laten stoppen.

Mocht u nog vragen hebben dan verzoek ik u contact met mij op te nemen via info@pestbriefje.com

Met vriendelijke groet,

 

18 september

De ouders van Nick zullen mijn post inmiddels hebben ontvangen. Mocht je er iets over horen, wil je dat dan aan mij doorgeven?

 

19 september

woensdag heeft Nick hem verontschuldigd tegenover Art . alvast bedankt maar ik hou het in het oog. laat u zeker wat later weten hoe het ermee gaat. morgen gaan ze op tweedaagse naar de zee laat het leuke dagen zijn voor heel de klas.

 

23 september

Hoe is het gegaan?

ze hebben die donderdag en vrijdag tweedaagse naar zee gehad en Art was heel
aangenaam verrast was heel blij om erbij te horen in de groep.
heel blij met het resultaat. we houden alles goed in het oog hoe alles vordert.

 

8 oktober

Hoe gaat het nu?

Ik kan u gelukkig vertellen dat de pesterijen tot nu toe gestopt zijn…
wij zijn er heel blij mee alsook onze Art
thanx

 

Heeft u ook een pesterij op te lossen?

Op deze pagina vindt u de formulieren en de gebruiksaanwijzing. Het is helemaal

Gratis-2

 

[poll id=”7″]

 

3 thoughts on “Het Pestbriefje werkt

  1. Het pestbriefje werkt – in ons geval ook. Onze dochter van 11 jaar werd gepest door de buurtjongens – de kleinkinderen van onze directe buren. Ze spelen buiten en blijven schreeuwen: ” Hey, dikke Anna.. Wil je met mij? “.. en tegen mij ook. Ik heb geprobeert het zelf op te lossen door met de oma (mijn buurvrouw )over pesten te praten. Oma’ s antwoord was kort en krachtig: ” Het ligt aan Anna zelf. Zij moet niet zo gevoelig reageren en leren omgaan met dit soort reacties omdat zij heeft inderdaad een overgewicht.” En dan op een dag de maat was vol. Anna kwam huilend thuis en ik begon op internet het informatie over de aanpak van de pesten te onderzoeken. Vrijwel meteen kwam ik op de site pestbriefje.com. Wij hebben het briefje op internet ingevuld en het was de kwestie van het afwachten dan. De moeder van de kinderen en opa ( onze buurman ) kwamen op een zaterdagochtend langs. Via een achterdeur.. terwijl ik alleen thuis was – en mijn man en mijn dochter net met de auto naar de stad waren vertrokken. Er ontstond een heftige ruzie over het feit hoe kan ik het doen – een pestbriefje schrijven naar de buren !!! Toen ze weg waren heb ik politie gebeld omdat ze mij verbaal hebben geïntimideerd en gediscrimineerd. ( ik ben van buitenlandse afkomst ). Van de politie heb ik de goede tips ontvangen hoe is mij moet in de toekomst gedragen. De situatie voor mij was verergerd omdat in ons dorp 8 broers en zussen van oma en opa van de pestkoppen wonen en ze zijn onze directe en ondirecte buren zijn.. Dus het dorp wist het meteen wat aan de hand was. Gelukkig gaat Anna naar een andere school en wij zitten niet bij de dorpsverenigingen. Nu 2 maanden later is geen pestkoppen in de buurt. De buurjongen spelen buiten alleen onder toezicht van de volwassenen en ze komen minder vaak naar oma en opa toe. Anna wordt niet gepest. Ik ook niet. De relatie met de buren zijn gesneuveld maar ik heb de vrede mee omdat ik krijg een rustig, lachend en zelfverzekerd kind terug. Achteraf ben ik blij dat ik heb het gedaan. Je moet wel de ballen hebben om het te doen maar Rinus helpt jou goed via de virtuele wegen en de ogen van ons kind alweer stralen. Wat wil je nog meer als de ouder?
    P.S. mijn partner was met mij niet eens dat wij het pestbriefje hadden ingevuld omdat hij wil geen ruzie met de buren krijgen..

    1. Hartelijk dank voor deze mooie worden. Dit was een zaak waarbij de (groot)ouders herhaaldelijk niet ingrepen. De moeder probeerde zelfs, in een boze brief aan mij, de schuld bij Anna te leggen. Gelukkig komt zoiets zelden voor, maar ook hier is het Pestbriefje tegen bestand.
      De angst dat door het Pestbriefje het pesten erger wordt leeft bij velen maar het tegendeel is waar. Het Pestbriefje is gemaakt om zelfs onder de moeilijkste omstandigheden een pesterij te stoppen. En dat is ook nu weer bewezen. Wees trots op jezelf dappere moeder.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Plaatsing alleen na goedkeuring! * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.