Pesten en de school

Wat te doen als er gepest wordt?

 Het is veel belangrijker om pesterijen onmiddellijk te stoppen dan te proberen het te verminderen.  

  1. Ga niet proberen om het zelf op te lossen
  2. Leg vast: wie, wat waar, wanneer en waarmee
  3. Informeer de ouders van pester en slachtoffer
  4. Informeer collega’s en toezichthouders
  5. Laat pester zichzelf melden bij pleinwacht/conciërge
  6. Geef er zo min mogelijk ruchtbaarheid aan

10% van de kinderen kan een pester worden, dit kan niemand voorkomen. Pesters houden onmiddellijk op met pesten, zowel binnen als buiten de school, zodra hun ouders dat verbieden.  Dat de school kinderen verbiedt te pesten heeft meestal geen effect omdat de pester zich boven de leerkracht stelt. Pesten komt voor in de leeftijdsgroep van 8-15 jaar. Het begint als een kind zichzelf superieur vindt en alle anderen (dus ook de leerkracht) als sukkels ziet. Kinderen pesten niet om een ander pijn te doen, ze pesten omdat hun brein dat oplegt. Net als de pubertijd kun je problemen die dat oproept niet voorkomen, maar samen kunnen we het pesten wel permanent stoppen.

Een pestvrije school is alléén mogelijk als de ouders hun pestende kind corrigeren want pesters laten zich niet corrigeren door vreemden!
 
De STOP-kaart, de vragenformulieren en het PAUZE-kaartje vormen tezamen een middel waarmee pesten bij alle partijen bespreekbaar wordt gemaakt, wordt voorkomen, onmiddellijk wordt gestopt en schriftelijk wordt vastgelegd. Alle teamleden hebben dezelfde werkwijze en daardoor is het voor de pester onmogelijk hier aan te ontsnappen.

Een schoolbrede, integrale aanpak met respect voor beide partijen en ruimte voor alternatieve oplossingen.  Het Pestbriefje is het middel waarmee u uw meerwaarde toont naar leerlingen en ouders.

Zie ook:

Steeds meer scholen kiezen voor het Pestbriefje