Hoe werkt het

 

Zo werkt het:

 1. U belt mij op of u stuurt mij een Whatsapp-bericht.;
 2. U vult de Pestmelder in;
 3. Ik stuur u het concept voor een brief aan de ouders van de pester;
 4. Met uw goedkeuring verstuur ik de brief;
 5. Ik neem u alle correspondentie over deze pesterij uit handen en u stuurt alle vragen onbeantwoord naar mij;
 6. Ik hou u volledig op de hoogte en overleg elke volgende stap eerst met u;
 7. In de brief informeer ik de ouders van de pester over het gedrag van hun kind en vraag hen dit alléén met hun kind te bespreken;
 8. Ik vraag die ouders géén contact op te nemen met de gepeste of diens ouders en ook niet met de school. Indien gewenst kunnen zij mij contacteren;
 9. Daarbij vraag ik hen geen straf op te leggen om wraak te voorkomen. Het enige dat ik wil is dat zij de pesterij onmiddellijk laten stoppen, méér niet!
 10. Vervolgens vraag ik hen dit binnen het eigen gezin op te lossen zodat hun kind de volgende dag onbevreesd naar school kan;
 11. Ik informeer de ouders dat geen of onvoldoende medewerking, op grond van de Wet, tot een eis tot schadevergoeding kan leiden;
 12.  Met deze stap heb ik geen ervaring omdat in alle gevallen de pesterij definitief is gestopt.

 

Deze aanpak is tot op heden voor 100% succesvol geweest en ik heb nog nooit een tweede brief hoeven sturen. Deze interventie is geheel volgens de wet, u kunt dit nalezen in Artikel 6:162 tot en met Artikel 6:169 van het Burgerlijk Wetboek. Ouders zijn aansprakelijk en wettelijk verplicht de schade welke hun kind heeft veroorzaakt, te vergoeden. Dit betreft zaak-, letsel- en/of psychische schade én derving van levensvreugd. Het risico te moeten betalen maakt dat ouders hun kind bevelen onmiddellijk te stoppen. D

 

Toelichting

Pesten is een onrechtmatige daad, elke schade die daaruit voortvloeit moet door de aansprakelijke (ouders) worden vergoed. In vrijwel alle gevallen gaat het om een slim kind dat gepest wordt door een minder slim kind. Het is de taak van de ouders dit gedrag te corrigeren, de school heeft geen ouderlijk gezag en daardoor nauwelijks kans van slagen. Ouders zijn wettelijk verplicht de eventuele schade te vergoeden. Weigeren hiertoe kan leiden tot juridische stappen middels een incassobureau of deurwaarder en zo nodig via de rechter. Alle kosten om de schade vast te stellen én vergoed te krijgen, maken deel uit van de schade en komen voor rekening van de dader. Maar…. Wie eist, bewijst! Maak foto’s van de verwonding of beschadiging en bewaar de beschadigde goederen, ga bij letsel naar de huisarts en het allerbelangrijkste: vraag een afschrift van het leerlingendossier. De school is wettelijk verplicht dit te geven en mag niets achterwege houden. In het leerlingendossier moeten alle incidenten zijn beschreven.

Wees niet bang om voor uw kind op te komen maar doe dat niet zelf!!! Ik wil u graag helpen en dat is 100% gratis.