Cyberpesten aanpakken!

cyberpesten, de duvel in een doosje

Deze afzender wordt op het matje geroepen.
Ook cyberpesten is een onrechtmatige daad. De Wet beschermt het slachtoffer.

Wat is cyberpesten
Cyberpesten is afgeleid van cybernetica en dat staat voor: ‘de communicatie tussen apparaten en levende wezens’. Bij cyberpesten gaat het om de communicatie tussen levende wezens, maar dan met behulp van apparaten. Want ook al zijn de apparaatjes tegenwoordig heel slim, ze zijn nog steeds te dom om te pesten. En zo zie je maar dat je best slim moet zijn om iets heel doms te kunnen doen.

Omdat pesten, op welke manier dan ook, schade toebrengt wordt cyberpesten ook als grensoverschrijdend gedrag aangemerkt. En omdat het om pesten gaat hebben we voldoende ervaring om dit op een verantwoorde wijze aan te pakken. Althans, dat is wat de deskundigen denken. Maar omdat het tot op heden niet gelukt is om het ‘gewone’ pesten aan te pakken hoeven we niet te verwachten dat dit voor het cyberpesten anders zal zijn.

Archief
De politie in Gouda heeft dinsdag vier jongens van vijftien en zestien jaar uit de Zuid-Hollandse stad opgepakt, omdat zij een 14-jarig meisje gefilmd hebben terwijl zij in bad seksuele handelingen verrichtte. Een van de jongens heeft de film via internet verspreid. Dat liet de politie dinsdag weten

De verschillen
Cyberpesten verschilt enorm van het traditionele pesten omdat de pester voor alle partijen onbekend is en onbekend wil blijven, dit terwijl de ouderwetse pester alléén pest als er publiek bij is. Hierdoor zien we dat de cyberpester een ander doel heeft. De ‘pleinpester’, wil aanzien van de meelopers en omstanders, terwijl de cyberpester alleen maar wil ergeren en daar een soort machtsgevoel uit kan halen. Een ander belangrijk verschil is dat de cyberpester geen ‘meelopers’ heeft, terwijl de pleinpester niet zonder kan. De cyberpester hoeft niet dominant te zijn, kan elk moment toeslaan en kan de actie voorbereiden. Een volgend verschil is dat de cyberpester de reactie niet hoeft te kennen, de veronderstelling dat het slachtoffer ‘geraakt’ is of zal worden lijkt voldoende te zijn. De pleinpester daarentegen is wèl afhankelijk van de reactie.

 

De overeenkomsten
In beide gevallen wordt een kind onrecht aangedaan en in beide gevallen gebeurt dit stiekem. We mogen er dan ook vanuit gaan dat de pester weet dat dit verkeerd is. Daarom moet er in het geval van cyberpesten, net als bij pleinpesten, corrigerend worden opgetreden. Omdat pesten een opvoedkundig probleem is, zie hier, is dit (net als bij het pleinpesten) de taak van de ouders/verzorgers.

 

De aanpak
De cyberpester denkt anoniem te zijn en voelt zich daardoor onschendbaar. Maar dat is niet zo. De verzending van een bericht moet door de ontvanger worden bevestigd. Dus zodra je iets op het internet zet, of je stuurt het naar een mobieltje, dan volgt er een reactie van het ontvangende apparaat. Beide apparaten zijn dus bekend en daarmee zijn ook de eigenaar/houder of abonnee bekend. Maar zij zijn niet publiekelijk bekend. Via het internet zijn de gegevens van de abonnee in het IP-adres ondergebracht en bij een mobieltje in het telefoonnummer. Deze informatie is niet altijd openbaar maar het is wel bekend bij welke dienstverlener deze nummers zijn ondergebracht. Nu heeft de abonnee zich bij aanmelding bereid verklaard zich aan de voorwaarden te houden die door de dienstverlener zijn opgelegd. En in het geval van cyberpesten worden deze voorwaarden geschonden. Dus de cyberpester maakt oneigenlijk gebruik van de dienst. Maar dat is nog niet alles. De dienstverlener verbiedt de abonnee bepaalde bestanden aan te bieden, maar neemt ze wel in ontvangst en verzend het!

 


De oplossing

Elke vorm van dataverkeer gaat gepaard met een identificatiecode van de verzender en/of ontvanger en van de betreffende dienstverlener. Zodra deze code bekend is kan hiermee de dienstverlener worden gewezen op het oneigenlijke gebruik van de dienst door de afzender. De dienstverlener moet dan op grond van zijn/haar eigen voorwaarden worden aangesproken en zelfs aansprakelijk kunnen worden gesteld. Hierbij moet de dienstverlener het recht hebben om de schade op de verzendende partij te verhalen mits de schadeveroorzakende partij getraceerd kan worden.
Deze laatste opmerking is ter bescherming van de provider omdat de verzender een zodanige wijze van verzenden kan kiezen (via proxy’s) dat de dienstverlener geen verwijt kan worden gemaakt.

 

 

Wat vinden de deskundigen
Ouders en leerkrachten spelen bij het tegengaan van cyberpesten een belangrijke rol. Door het kind te begeleiden bij het surfen op internet en er voor te zorgen dat zij/hij het meldt als er dingen gebeuren die niet goed zijn, is men goed op de hoogte.

Het lijkt zo voor de hand liggend, maar zit men wel op te letten? Kinderen surfen met een mobieltje en dat doen ze op school, in de bus, op het strand, op de fiets en noem maar op. Daar kun je toch niet de hele dag bij zijn! En ondanks herhaalde verzoeken om pesterijen te melden doen kinderen dat niet. Waarom zouden ze dat nu wel doen?!

 

Vat scheldpartijen of beledigingen niet persoonlijk op

Dit is het beste dat een kind kan doen, maar ik denk dat een kind dat niet begrijpt. En zo is het met veel te veel adviezen, ze zijn door volwassenen gemaakt en geven niet weer hoe een kind de pesterij ervaart. Hoe zou dit in de grotemensenwereld aankomen? “Mevrouw, u heeft een fors achterwerk, maar daar moet u zich niets van aantrekken hoor!”

 

Spreek regels af over hoe je met elkaar omgaat op het internet

Dit is echt de meest ludieke want die afspraken moet je maken met de cyberpester. Maar ja, we weten niet wie dat is!

 

Kayleigh’s laatste schooldag

Is het pesten? Is het cyberpesten omdat dit op het internet staat of is dit mishandelen? Wat vindt u van de volwassenen op de achtergrond?

 

 

[pro-player width=’530′ height=’530′ type=’video’]http://www.pestbriefje.com/video/hoe.mp4[/pro-player]

 

Ben je zelf het slachtoffer?

Als het bericht op je scherm staat dan:

Druk op Ptr Scr

Open Paint

Plak de afbeelding of houd Ctrl ingedrukt en druk op V

Save als ‘cyberpesten’

Stuur als bijlage naar info at pestbriefje.com

Wij gaan je helpen om de pester op te sporen en te zorgen dat het ophoudt.

 

.

Links

Het Pestbriefje was ook bij Hyves met Arie Boomsma


Het moderne pesten


Pesten, wat moeten we ermee?


Is pesten een opvoedkundig probleem?


Delftenaar ernstig gestalkt en bedreigd

One thought on “Cyberpesten aanpakken!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Plaatsing alleen na goedkeuring! * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.