Het Pestbriefje stopt pesten

Pesten en het Pestbriefje

Het Pestbriefje is een methode om pesten op een eenvoudige, snelle en geruisloze manier te stoppen.

 

Inzicht

Deze blog geeft een nieuw inzicht in pesten. Waarom wordt er gepest, door wie en waarom? Er zijn zo enorm veel veronderstelling over pesten die niet met de werkelijkheid overeenkomen dat hier misschien wel de basis van het pestprobleem ligt. Aan de hand van voorbeelden en onderbouwde opvattingen probeer ik hier inzicht in te geven. Verder ziet u in chronologische volgorde de gebeurtenissen die tot de ontwikkeling van het Pestbriefje hebben geleid.

 

Doel

Mijn doel is het bestrijden van pesterijen op een snelle, eenvoudige en geruisloze wijze. Om dit doel te bereiken heb ik het ‘Pestbriefje’ ontwikkeld.

 

Motivatie

Mijn kind is gepest en net als iedere ouder heb ik de school om hulp gevraagd. Toen bleek dat de school niet wist hoe een pesterij gestopt kan worden heb ik hulp gevraagd aan de anti pesten organisaties. Ook hier wist men niet hoe dat moest, men wist alleen maar wie het moest oplossen. En dat was de school. Om mijn kind te beschermen tegen de pester heb ik de officiële weg bewandeld, maar ondanks dit heb ik niemand gevonden die mijn kind wilde helpen. Er werd me wel veel succes gewenst. Die houding van instanties, organisaties, dienstverleners en ‘deskundigen’, waardoor mijn kind als slachtoffer van het kastje naar de muur werd gestuurd kan ik niet accepteren. Dit heeft tot wrijving geleid tussen mij en: de ouders van de pester, de ouders van het vriendje van de pester, de leerkracht, de directeur, het schoolbestuur, de anti pesten organisaties, de deskundigen, de politie, en justitie. De enige met wie ik geen ruzie heb gemaakt bleek de pester te zijn!

 

Historie

 • 1997: Bram krijgt tijdens de les een kopstoot en wordt de dagen daarna gepest. Melding gedaan van pesterij;
 • 1998: Opnieuw melding gedaan van pesterij met verzoek direct ingelicht te worden;
 • 1999: Bram komt thuis met twee blauwe ogen. Melding gedaan bij school. Werd ‘zeikerd’ genoemd door directeur en heb klacht ingediend bij bestuur. Bestuur raadde aan bij herhaling contact op te nemen met de schooldirecteur(!); Nederland’s bekendste deskundige persoonlijk om hulp gevraagd, maar deze deed niets. Andere organisaties om advies gevraagd maar deze deden ook niets.
 • 2000: Bram wordt op school naast de pester gezet. De nieuwe juf bleek nergens van te weten(!)
 • 2001:  Bram durft niet meer naar school, wordt geschopt, geslagen, buitengesloten, uitgescholden. Wil niet meer leven. Gemeld op school en op Wing-Chun Kung Fu aangemeld. School besteed aandacht aan pesten met boekje over kind dat zelfmoord pleegt vanwege pesterijen. School zet Bram, pester en moeder van de pester aan één tafel. Juf schrijft in het kerstrapport: ‘Bram, respect moet van twéé kanten komen. Nu moet jij jezelf aanpassen’.
 • 2002: Voor het jaarlijkse volleybal-toernooi wordt Bram, nu in groep 8, opgesteld in het meidenteam van groep 6. Als hij ziek thuis is vanwege de hoofdpijn worden alle rollen voor de eindmusical verdeeld. Er is nog één jongen in de klas met wie hij normaal contact heeft. Samen zetten ze een sketch in elkaar die op het eindfeest wordt opgevoerd. Bram gaat naar een school in een andere stad dan waar iedereen naar toe gaat. Juf zegt: ‘Wat jammer want dan kan hij niet met zijn vriendjes meefietsen’.
 • 2003: Vanwege voortdurende pesterijen geef ik een meeloper een tik tegen de wang en wordt daarop aangeklaagd voor kindermishandeling. Helaas wordt de aanklacht ingetrokken. Twee weken later wordt Bram, van achteren tegen zijn hoofd geslagen tijdens confrontatie met pesters. Bram slaat in een reflex naar achter en raakt de aanvaller, dit blijkt de oma van de pester te zijn! Pester belt zijn vader en er wordt aangifte van mishandeling gedaan. De pester was de eerste die belde en werd daarom als slachtoffer beschouwd. Neefje van de pester komt daarop met een groepje vrienden Bram een lesje leren. Politie weigert te komen. Bram wordt aangeklaagd voor mishandeling. Ik laat de zaak escaleren en het komt voor de kinderrechter. Bram wordt schuldig bevonden zonder strafoplegging. Ik klaag pester en meeloper aan maar politie weigert aangifte op te nemen. Na inschakelen advocaat wordt aangifte ingediend. Er blijkt een tweede aangifte tegen de pester te zijn, het betreft aanranding. Rechter noemt pester ‘assertief’. Pester en meeloper krijgen na ‘handjeklap’ 12 uur taakstraf. Eis tot schadevergoeding wordt niet-ontvankelijk verklaard. (De financiële schade bedraagt op dat moment ruim  5000,-) Enkele weken later wordt Bram bedreigd door pester. Politie weigert aangifte op te nemen omdat (de voor mishandeling veroordeelde) pester ‘geen mes of ander wapen droeg’.  Drie maanden later belt politie om te vragen wat ze met de melding moeten doen. Ik zeg tegen de wijkagent: “U bent een ont-wijkagent!”
 • 2004: De magische leeftijd van 15 jaar wordt bereikt. De pesterijen zijn daardoor dan ook bijna voorbij, Bram bloeit op. Ik word opnieuw (en nu als enige Nederlander en als tweede ouder van een gepest kind) uitgenodigd voor de International Conference on School Violence and Bullying, een door de EU gesteund project binnen het Socrates/Minerva programma.  Eerste stappen worden gezet om een anti pesten methode te ontwikkelen met het slachtoffer als uitgangspunt.
 • 2005: Samenwerking met een vereniging om anti pesten-methode verder te ontwikkelen en beschikbaar te stellen.
 • 2006: Boek ‘Van Pester tot Rechter’ geschreven over de pesterijen tegen Bram. Door desinteresse en tijdgebrek trekken de leden zich terug en valt het project in het water.
 • 2007: Pogingen om een bedrijf op te richten mislukken door gebrek aan kennis op het gebied van internet, publicaties, public relations, etc.
 • 2008: Diagnose Pre-Leukemie! Chemotherapie, stamceltransplantatie, recidive.
 • 2010: Methode beschreven, publicaties gemaakt.
 • 2011: Website gebouwd, VOF Het Pestbriefje opgericht, alle benodigde materialen ontworpen en laten drukken, in november eerste exemplaren verkocht en afgeleverd.
 • 2012: Februari Interview voor De Stentor, dagblad.
 • Website optimalisatie en vertrouwd raken met social media. Naamsbekendheid van het Pestbriefje vergroten. Scholen bezoeken voor bekendheid van het Pestbriefje. Eerste verzoek om hulp inzake een gepeste kind dat 5 weken lang op de gang is gezet. Aangesloten bij Expertgroup Online Respect van Hyves. Een aantal scholen voor Basis- en Voortgezet onderwijs beginnen met het Pestbriefje. De Universiteit van Groningen draagt het Pestbriefje voor als onderzoeksgebied voor hetPWS Maatschappijwetenschappen.
 • 2013: Januari introductie van de STOP-kaart.
 • 4 februari, opname voor Dag tegen Pesten. 5 minuten voor de opnames worden we vervangen door een BN-er.
 • Eerste pakket met STOP-kaarten geleverd.
 • Op de voorpagina van het Leidsch Dagblad 21 maart.
 • 23 april: Interviews gegeven voor radio en TV bij Omroep Rijswijk, RTV West.
 • 3 mei: 25 basisscholen en 10 scholen voor voortgezet onderwijs gaan het Pestbriefje na de zomer inzetten.
 • 3 juni: Hogeschool Windesheim nodigt mij uit een workshop over pesten te geven.
 • 27 juni: Ik trek mij terug uit Symposium Windesheim want de workshop wordt marktstandplaats met verkooppunt.
 • 23 maart: Interview met foto voor AD Het Groene Hart.
 • 28 augustus: ‘Pestkoppen stil en snel stoppen’ Het Pestbriefje staat paginagroot in het Leidsch Dagblad.
 • 11 september: 63 scholen, van basisschool t.e.m. het VWO in Nederland en België starten met het Pestbriefje.
 • 19 september: Volkshuis in Leiden conferentie ‘Cyberbullying Dislike!’ waar ik de enige ouder van een gepest kind ben.
 • 26 september: OC&W organiseert 2e landelijke informatieve bijeenkomst. Ik ben weer de enige ouder van een gepest kind.
 • 2 december: OC&W geeft alle anti pestmethodes gelegenheid hun programma aan te bieden voor evaluatie.
 • 27 mei 2014: De commissie wijst het Pestbriefje af omdat het afwijkt van de door hen goedgekeurde methodes! Opmerking: Commissie-leden blijken banden met de goedgekeurde methodes te hebben.
 • 28 mei: Vera Bergkamp (D66) verzet zich tegen het Plan van aanpak waarop ook de PO- en VO-raad zich hiertegen verzet.
 • 1 oktober: De Raad voor het onderwijs zal bekend maken hoe zij willen dat het pestprobleem wordt aangepakt.

 

 

5 thoughts on “Het Pestbriefje stopt pesten

 1. Jeetje wat een heftige en aangrijpende geschiedenis. Ik ben er naar van. Maar zo gaat het dus. Wat ben jij een vechter zeg. Ik ben docent op een school en ga me hier in verdiepen.

 2. Mijn zoon wordt ook al zijn hele leven gepest. Nu gisteren nog weer – door een groepje van 5 jongens, nadat het op het VO (brugklas, elders dan waar alle andere leerlingen heen gaan en wat voor mij betekent elke ochtend brengen en in de middag uit een ander dorp weer ophalen vanwege geen OV vanuit ons dorp – dus extra kosten!!!!!!) een half jaar lang goed is gegaan!! Deze school doet er in tegenstelling tot de 3 van de 4 doorlopen basisscholen wel wat aan.Ook mijn zoon wilde op zijn 6e al dood en liep op zijn 10e bij een traumacentrum en dan nog ontkennend reageren van de basisschool toentertijd. Op mijn site staat een pestgedicht met foto dat ik heb gemaakt vorig jaar. Wie weet heb je er ook iets aan?
  Je hebt een goed iets ontwikkeld!!! Ik wens je er een daverend succes mee!!!!

 3. Ik ben een hele boze en verdrietige oma, mijn kleinzoon D… wordt al een paar jaar achter elkaar gepest op school. Even hadden wij goede hoop dat het beter zou gaan, omdat hij naar een andere school is gegaan, 1 waar zgn een goed pestbeleid zou zijn. Het is in feite 1 jongen in de klas die pest en de rest zijn meelopers. Mijn kleinzoon is 9 jr. en heeft al verschillende malen gezegd dat hij niet meer wil leven. Steeds wordt er tegen hem gezegd dat hij de pester(s) aanleiding geeft door iets terug te zeggen, hij moet dus alles maar goed vinden, maar mijn hemel hij is 9, en als er dan gezegd wordt je bent vet en krijg je soms een baby dan kan je toch niet anders dan reageren. Het liefst zou ik naar zijn school gaan en die kleine etterbak van een pester een koppie kleiner maken. Waarom wordt er niet beter ingegrepen, de hele jeugd van mijn kleinzoon is straks verpest.

  1. Ik heb gevraagd het groene vragenformulier in te vullen en aan mij te sturen zodat ik weet wat er aan de hand is. Hiermee kunnen we overleggen op welke wijze ik dit ga aanpakken.

   Helaas heb ik nog niets ontvangen.

 4. Ik ben een ongeruste moeder van een dochter van 15. Ze word al sinds groep zeven gepest en nu op het VO door hetzelfde meisje. Nu word ze dus door de meelopers met de dood bedreigd. Op school zijn ze geweest van over de streep maar dit helpt dus niet voor mijn dochter. Ze voelt zich niet veilig en staat er op school alleen voor. Ook is er al een nepprofiel op facebook van haar aangemaakt door iemand uit de pestgroep. Wat kunnen we doen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Plaatsing alleen na goedkeuring! * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.