Pesten laten stoppen. Pesten op school. Kinderen pesten elkaar.  Buren pesten. Broer en zus pesten. Vrienden pesten niet. Dieren pesten niet.Pesters pesten maar gepesten pesten niet.Stop pesten. Pesten laten stoppen. Pesten op school. Kinderen pesten elkaar.  Buren pesten. Broer en zus pesten. Vrienden pesten niet. Dieren pesten niet.Pesters pesten maar gepesten pesten niet. Stop pesten. Pesten laten stoppen. Pesten op school. Kinderen pesten elkaar.  Buren pesten. Broer en zus pesten. Vrienden pesten niet. Dieren pesten niet.Pesters pesten maar gepesten pesten niet. Stop pesten. Pesten laten stoppen. Pesten op school. Kinderen pesten elkaar.  Buren pesten. Broer en zus pesten. Vrienden pesten niet. Dieren pesten niet.Pesters pesten maar gepesten pesten niet.Stop pesten. Pesten laten stoppen. Pesten op school. Kinderen pesten elkaar.  Buren pesten. Broer en zus pesten. Vrienden pesten niet. Dieren pesten niet.Pesters pesten maar gepesten pesten niet. Stop pesten. Pesten laten stoppen. Pesten op school. Kinderen pesten elkaar.  Buren pesten. Broer en zus pesten. Vrienden pesten niet. Dieren pesten niet.Pesters pesten maar gepesten pesten niet. Stop pesten. Pesten laten stoppen. Pesten op school. Kinderen pesten elkaar.  Buren pesten. Broer en zus pesten. Vrienden pesten niet. Dieren pesten niet.Pesters pesten maar gepesten pesten niet.Stop pesten. Pesten laten stoppen. Pesten op school. Kinderen pesten elkaar.  Buren pesten. Broer en zus pesten. Vrienden pesten niet. Dieren pesten niet.Pesters pesten maar gepesten pesten niet. Stop pesten. Pesten laten stoppen. Pesten op school. Kinderen pesten elkaar.  Buren pesten. Broer en zus pesten. Vrienden pesten niet. Dieren pesten niet.Pesters pesten maar gepesten pesten niet. Stop pesten.
Home
Pesten Info
Pesten en de wet
De gevolgen
Wat kan ik doen?
Mijn kind is gepest
Copyright © 2011 by
VOF Het Pestbriefje
All Rights reserved
Designed by  VOF Het Pestbriefje
Informatie over pesten
Mijn kind pest
Het Pestbriefje
 
Proefpakket1
Proefpakket2
School/Leerkracht
Nazorg
Pestbriefje
Pestbriefje
 
De enige alles-in-één oplossing
De enige alles-in-één oplossing
Je bent 'anders'?!!!
Je wordt alléén gepest als dit in het voordeel van de pester is. Het uiterlijk en het gedrag van het slachtoffer zijn hierbij niet van belang. Dat een kind wordt gepest omdat het op bepaalde punten 'afwijkt' van de groep is onzin want ìeder kind is 'anders'. Dit geldt zelfs voor de kinderen in de peergroep van de pester want die zijn ook allemaal 'anders' terwijl die niet worden gepest. Een hardnekkig voorbeeld hiervan is het kind met het rode haar. Het kind wordt niet gepest vanwege het rode haar maar mèt het rode haar. Behalve dit is het niet zo dat alle kinderen met rood haar automatisch gepest worden. Een kind wordt gepest met iets waar het gevoelig voor is en waartegen het in het verweer komt. Zo zal een roodharig kind de opmerkingen over het haar als zéér vervelend ervaren en dit ook uiten. En dat is precies waar de pester op uit is! Hoe heftiger de reactie, hoe heftiger de pesterijen.


De eerste vorm
Hierbij zijn de pesterijen gericht op de reactie van het slachtoffer. Hoe heftiger de reactie, hoe heftiger de pesterijen. Hier geldt dus ook dat als het slachtoffer niet reageert dat dan de pesterijen zullen ophouden. De pester ziet dit als een soort spel en is zich van geen kwaad bewust. Pas wanneer het slachtoffer dit aan de leerkracht of de ouders vertelt zal de pester dit uitleggen als 'klikken' en dit zal vervolgens weer tegen het slachtoffer gebruikt kunnen worden. Toch moet ook hier tegen worden opgetreden als het gepeste kind dit aangeeft.

Kenmerken van de eerste vorm zijn:
de relatief kleine peergroup van de pester;
geen of een gedeeld leiderschap;
geen of nauwelijks fysiek geweld;
de pesterijen zijn gericht op een vorm van vermaak;
het slachtoffer wordt niet geïsoleerd/buitengesloten.
De tweede vorm
Hierin staat de pester centraal. Alle handelingen tegen het slachtoffer hebben een doel. Het aanzien van de pester en diens rol binnen de peergroup spelen hierin een grote rol. Hierbij is er ook duidelijk sprake van een groeiende peergroup waarin één persoon een leidinggevende en dominante rol speelt. Door één kind als minderwaardig te behandelen wekt de pester de schijn dat hij/zij door de peergroep als superieur moet worden beschouwd, terwijl er naar het slachtoffer een signaal van onderwerping wordt afgegeven.

Kenmerken van de tweede vorm zijn:
de dominante en leidinggevende rol van de pester;
het verbaal en non-verbaal geweld tegen het slachtoffer;
roddelen en leugens verspreiden, isoleren en buitensluiten;
er wordt uitsluitend gepest als er 'publiek' aanwezig is;
fysiek geweld door met name de peergroup;
het slachtoffer opwachten of nalopen;
bedreigingen, uitschelden, eigendommen ontnemen;
een voortdurende druk vanuit de peergroup.
Pestbriefje
Pestbriefje
Pesten op school
De enige alles-in-één oplossing
De enige alles-in-één oplossing
tegen pesten op school
tegen pesten op school